Det här är index för fastighetsskötsel

Posted by in Okategoriserade

Genom ett index för fastighetsskötsel syns kostnadsutveckling över tid.,

Att det finns ett index för fastighetsskötsel, eller ett fastighetsserviceindex, kanske man har hört talas om, men vad innebär detta och hur används det?

Läs mer också här om index för fastighetsskötsel

Mätning av kostnaden för fastighetsskötsel

En typ av tjänst som anlitas landet runt och som är viktig för att hålla hus och byggnader i ett bra skick är fastighetsskötsel. Sedan 2012 finns det ett index för fastighetsskötsel, eller ett så kallat fastighetsserviceindex. Detta är ett index som mäter kostnaden för tjänster inom fastighetsservice över tid.

Indexet för fastighetstjänsterna räknas ut av Statistiska centralbyrån med bakgrund i föreningen Fastighetsentreprenörerna. En gång per år redovisas resultatet av en undersökning som utförs av SCB. För att kunna se prisutvecklingen för tjänster inom fastighetsskötsel över tid samlas information in genom ett flertal typer av undersökningar.

En fördel med att ha ett index för fastighetsskötsel är att företagen som erbjuder fastighetsskötsel och de som anlitar företagen får en bild över hur prisutvecklingen ser ut i branschen. På det viset kan indexet för fastighetstjänsterna leda rätt i prissättningen för tjänsterna. Indexet för fastighetsskötsel används på så sätt till olika typer av avtal.

Index för fastighetsskötsel och annan statistik

Förutom ett fastighetsserviceindex, index för fastighetsservice, samlar SCB in information och statistik till många andra typer av ändamål. Några exempel på områden där statistik samlas in är miljö och återvinning, ekonomi, byggande, utbildning och mycket annat. På det viset kan man följa statistik kring utvecklingen av många typer av områden ute i samhället.

För att veta mer om fastighetsserviceindex, index för fastighetsskötsel, och annan typ av statistik finns mer information att ta del av hos SCB.