ByggIdé

Sanering av ditt eternittak kan behövas

Posted by in Sanering

Om du har ett tak på din fastighet, i Stockholm eller en annan ort, som är byggt med eternit så kan det vara så att en professionell sanering av eternittaket kan behövas. Det kan exempelvis vara ifall taket är gammalt och i ett dåligt skick, men även om det ska bytas ut mot ett nytt tak. Säkerheten viktig vid sanering av eternittak Material byggdes längre tillbaka i tiden med asbest bland annat för dess hållbarhet. Om material med asbest, som ett eternittak, börjar gå sönder så kan dock en sanering…read more

Viktigt med en mögelsanering

Posted by in Sanering

Det finns ett flertal anledningar till varför det är viktigt med en mögelsanering om man har fått problem med mögel i ett utrymme i sitt hem. Undvik fara med en mögelsanering När man har fått problem med mögel i hemmet finns det alltså ett flertal anledningar till varför man ska sanera och se till att få bort möglet. För det första kan möglet slita ned det material som det växer på och för det andra kan möglet påverka hälsan hos vissa personer som bor i hemmet. Det är inte alla…read more

0

PCB-sanering Stockholm

Posted by in Sanering

PCB-föreningar är trögflytande, oljeliknande vätskor som har använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. De är dock förbjudna sedan många år tillbaka på grund av deras skadliga effekter på miljö och människor. Föreningarna är svåra att bryta ned, och de kan hota hälsan hos människor och större djur genom kosten.