Fjärrvärme – ett klimatsmart alternativ

Posted by in Värmesystem

När du ska välja värmesystem till din bostad finns det flera faktorer att beakta. Bland annat faktorer som priss, miljö och driftsäkerhet. Väljer du att installera fjärrvärme i din fastighet har du gjort en bra investering för både ditt hus, din plånbok och för miljön. Fjärrvärme som värmesystem är en trygg och bekväm lösning, varmvattnet tar inte slut och fjärrvärmecentralen har hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Läs mer om fjärrvärme

Fjärrvärme – så fungerar det

Fjärrvärme distribueras till ditt hus i form av vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp.

Minimal miljöpåverkan

Fjärrvärme är ett värmesystem som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärmen används rester från skogen, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Att hushålla med jordens resurser

Biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut.

Solör Bioenergi är Sveriges ledande leverantör inom fjärrvärme och förnybar energi. Läs gärna mer om deras fjärrvärmeproduktion på deras hemsida.