Sanering av ditt eternittak kan behövas

Posted by in Sanering

Om du har ett tak på din fastighet, i Stockholm eller en annan ort, som är byggt med eternit så kan det vara så att en professionell sanering av eternittaket kan behövas. Det kan exempelvis vara ifall taket är gammalt och i ett dåligt skick, men även om det ska bytas ut mot ett nytt tak.

Säkerheten viktig vid sanering av eternittak

Material byggdes längre tillbaka i tiden med asbest bland annat för dess hållbarhet. Om material med asbest, som ett eternittak, börjar gå sönder så kan dock en sanering med rätt kunskaper och utrustning bli aktuell. Det kan nämligen finnas risker med att sanering av ditt eternittak i Stockholm.

I samband med en sanering av eternittak i Stockholm, och resterande delar av landet, sprids asbestens fibrer i luften, vilket kan ha en negativ påverkan på omgivningen. Sanering av eternittak kräver därför att man använder sig av rätt metod med ett fokus på säkerheten. Bland annat ska rätt säkerhetsutrustning användas och avfallet tas om hand på rätt sätt. Det som blir över från saneringen ska placeras i rätt typ av påsar och sedan tas om hand på ett korrekt vis.

För att ett företag ska få utföra sanering av ett eternittak krävs att företaget har ett tillstånd för sanering. Om man själv privat vill sköta saneringen av sitt eternittak så är det okej att göra detta. Men i och med de risker som finns kan det vara en bra idé att ta hjälp om man inte känner sig trygg i sina kunskaper.

Sanering av eternittak i Stockholm

Om du ska riva ditt eternittak i Stockholm och vill ha assistans finns hjälp att få som gör ditt takarbete med saneringen säker. Läs gärna mer här om ett företag i Stockholmsområdet som erbjuder sanering av eternittak.