Sanering av ditt eternittak kan behövas

Posted by in Sanering

Om du har ett tak på din fastighet, i Stockholm eller en annan ort, som är byggt med eternit så kan det vara så att en professionell sanering av eternittaket kan behövas. Det kan exempelvis vara ifall taket är gammalt och i ett dåligt skick, men även om det ska bytas ut mot ett nytt tak. Säkerheten viktig vid sanering av eternittak Material byggdes längre tillbaka i tiden med asbest bland annat för dess hållbarhet. Om material med asbest, som ett eternittak, börjar gå sönder så kan dock en sanering…read more