Det här är mögel

Posted by in Okategoriserade

Mögel är olika typer av mikrosvampar.

Att man, om man har otur, kan få problem med mögel i hemmet är allmänt känt. Men något som alla kanske inte vet är vad detta egentligen är för något.

Mögel är svamp och bakterier

I sådant som husets våtutrymmen, på vinden och i källaren kan risken vara större att man får problem med mögel. I dessa utrymmen kan det generellt vara högre nivåer av fukt, vilket kan ge förutsättningar för möglet att börja växa.

Mögel är olika typer av mikrosvampar och bakterier. Det finns många typer av svampar som trivs olika bra under olika förhållanden. Generellt kan ändå sägas att det finns en del som krävs för att de ska kunna växa. Fukt är en sådan faktor. För att de ska kunna växa krävs att det är fukt i utrymmet. Mögel behöver också något att växa på som är organiskt. Det kan vara sådant som trä, gips eller spån.

Om man har otur kan detta med tiden ställa till sådana problem att en mögelsanering och renovering behövs. Mögel kan också i vissa fall ha en negativ påverkan på välmåendet hos dem som bor i huset. I vissa fall kopplas detta till sådant som huvudvärk och andra hälsobesvär.

Minska risken för mögel

För att undvika att man får problem med mögel i hemmet är det bra att tänka på de förhållanden som det behöver för att växa. Om man exempelvis upplever att man har mycket fukt i en viss del av hemmet kan man då försöka åtgärda detta innan man får problem med mögel.

Att få problem med mikrosvamparna och bakterierna kan undvikas på flera sätt. Exempelvis är det bra att se över ventilationen och så att fukten verkligen förs bort. I vissa utrymmen kan fukten även avlägsnas med avfuktare.