Det här är skadeutredning och fastighetsbesiktning

Posted by in Okategoriserade

Fastighetsbesiktning och skadeutredning är två viktiga ingenjörstjänster.

Det finns flera tillfällen då det kan vara relevant att ta hjälp av ett företag med ingenjörskunskaper. Två sådana tillfällen är vid en skadeutredning och vid en fastighetsbesiktning.

Skadeutredning på byggnader

En skadeutredning kan bli nödvändig i de fall när arbeten utförs i anslutning till en byggnad. Vid vissa typer av arbeten kan stora vibrationer uppstå som kan leda till skador på en byggnad. Vid sådana tillfällen kan det vara så att man vill reda ut om skador som har upptäckts verkligen beror på vibrationer från arbetet eller ej. Då utförs en så kallad skadeutredning.

Vid en skadeutredning ses bland annat skadorna över och sådan information som behövs kring hur arbetet på platsen har gått till samlas in. Vid en skadeutredning finns det mycket att ta hänsyn till. Utredningen sammanfattas i en rapport.

Läs mer även här om skadeutredningar.

Fastighetsbesiktning i flera steg

En fastighetsbesiktning kan även det behövas i samband med att arbeten ska utföras vid en byggnad. Det kan exempelvis vara att man ska spränga i marken. En fastighetsbesiktning görs då i flera steg med start i en så kallad förbesiktning innan arbetet kommer igång.

Fastighetsbesiktningen fortsätter sedan med ännu en besiktning i ett mellanstadium där man kontrollerar om någon typ av skada kan tänkas ha uppstått. Sedan avslutas fastighetsbesiktningen även med en sista besiktning när det arbete som utförs är färdigt.

En fastighetsbesiktning är något som bidrar till att både de som utför arbetet och de som äger byggnaderna i fråga kan känna en trygghet.

Läs mer även här om fastighetsbesiktningar.