Det här är skadeutredning och fastighetsbesiktning

Posted by in Okategoriserade

Det finns flera tillfällen då det kan vara relevant att ta hjälp av ett företag med ingenjörskunskaper. Två sådana tillfällen är vid en skadeutredning och vid en fastighetsbesiktning. Skadeutredning på byggnader En skadeutredning kan bli nödvändig i de fall när arbeten utförs i anslutning till en byggnad. Vid vissa typer av arbeten kan stora vibrationer uppstå som kan leda till skador på en byggnad. Vid sådana tillfällen kan det vara så att man vill reda ut om skador som har upptäckts verkligen beror på vibrationer från arbetet eller ej. Då…read more