Så uppstår fuktskador på din vind i Stockholm

Posted by in Okategoriserade

Ett vanligt problem för dem som har en villa är fukt på vinden, vilket kan leda till en fuktskada. Med tiden kan problemen växa sig så stora att innertak och konstruktioner i trä måste bytas ut. Att se över i vilket skick vinden är på ditt hus i Stockholm är därför ett gott råd.

Få hjälp med takunderhåll i Stockholm.

Mögel och fukt

Fukt på vind kan leda till röta och mögel

En vind är en sådan del av ett hus där det generellt finns en större risk för fuktskador. Fukt kan komma in genom taket till din villa i Stockholm på grund av att det inte håller riktigt tätt eller så kan varm luft komma upp från insidan av huset och sedan kondensera uppe på vinden. Ventilationen i byggnaden är ofta en orsak till fukten.

Fukt kan med tiden leda till en fuktskada på din vind i Stockholm. Sådant som kan skadas är bland annat innertaket och bjälkar. Om skadorna får växa sig stora kan det i längden bli så att man får problem med röta och mögel. Att se till så att vinden är i ett gott skick är därför viktigt. Om fukt- och mögelskadorna blir tillräckligt stora måste delar av innertaket och annat på vinden möjligen bytas ut och i värsta fall hela taket.

Undvik fuktskada på din vind i Stockholm

För att undvika problem med en fuktskada på din vind i Stockholm är det alltså viktigt att se över vinden. Det handlar om att inspektera vinden med jämna mellanrum och vara observant på sådant som lukt, mögel och fläckar. Det är även bra att se till så att vindsluckan inte släpper in fuktig luft, att alla fönster på vinden håller tätt, att innertaket är helt samt att taket är helt även på utsidan med sådant som tegel och papp.