Mosstak, örttak och växtmattor i Stockholm

Posted by in Okategoriserade

Gröna tak är något som man kanske hör talas om runt om i Stockholm utan att riktigt veta vad det är. Ett grönt tak kan exempelvis bestå av ett mosstak, ett örttak eller ett tak med någon annan typ av växtmatta som takmaterial.

mosstak, örttak, växtmattor

Olika typer av gröna tak i Stockholm

Ett grönt tak är ett tak som består av naturliga växter som växer på taket. Det kan exempelvis vara ett mosstak, ett örttak eller ett tak med växtsorten sedum. Ett mosstak är helt enkelt ett tak som är uppbyggt av mossa. Att anlägga mosstak är något som har gjorts sedan väldigt långt tillbaka i Sverige, och då även i Stockholm. Mossan har den fördelen att den bland annat är bra på att ta upp och hålla vatten.

Väljer man ett örttak till sitt tak i Stockholm får man istället ett grönt tak som består av en blandning av den fetbladiga växtsorten sedum och olika typer av örter. Ett örttak kan exempelvis bestå av sådant som gråfibbla, någon slags nejlika och prästkrage.

Förutom mosstak och örttak till sitt tak i Stockholm kan man alltså även välja en växtmatta av sedum. Sedumen kommer i flera olika sorter, med blommor av olika färg, med fördelarna att de är tåliga mot väder och vind samt isolerar bra. Slutligen är även ett annat alternativ att ha ett grönt tak som består av gräs. Det är en typ av tak som, precis som mosstak, har använts sedan lång tid tillbaka.

Välj växtmatta efter smak

Det finns alltså flera olika typer av gröna tak med allt från mosstak och örttak till tak av sedum och gräs. Vilken typ man ska ha till sitt tak i Stockholm beror dels på vilket utseende man tycker om men även vilka egenskaper som man efterfrågar hos taket.