Samma person på elnät och elhandel

Posted by in Okategoriserade

Krävs samma person på elnätet som elhandelsavtalet?
Ja, det måste vara samma person som är registrerad på elnätsavtalet som registreras på elhandelsavtalet. Vem som står på avtalet framgår på den senaste fakturan som är skickad från kundens nuvarande eldistributör.

Är du bunden till det gamla elavtalet?
Innan bytet genomförs behöver det gamla elavtalet nått sitt slut och bindningstiden ska ha upphört. Detta gäller om du som konsument haft ett fast elavtal. Vid rörligt avtal, kontrollera så att du som konsument inte är bunden till något och att en eventuell bindningstid inte är längre än en månad.

Har du fått en förfrågan om ditt områdes-ID och anläggnings-ID?
Ett byte till annan eldistributör kräver att du som konsument vet ditt områdes-ID och anläggnings-ID.

Områdes-ID är en förkortning beståendes av tre bokstäver som informerar om var konsumentens eldistributör finns. Exempelvis PTE som står för Partille.

Anläggnings-ID kan även kallas EAN nummer/kod och är en unik sifferkombination på 18 siffror och som oftast börjar med 735 999.

Denna information återfinns på den senast utsända fakturan men kan också inhämtas via hemsida eller genom att ringa den nuvarande eldistributören.

Vilken typ av avtalsform passar för dig som konsument?

Tänk på följande vid byte av el
Att ha fakturan tillgänglig när avtalet ska ändras kan vara en god idé. På fakturan finns nämligen all den information som efterfrågas vid ett byte, så som historisk elförbrukning samt ID-nummer.

Vad händer om jag som kund inte har informationen tillgänglig?
Som konsument behöver du inte oroa dig, du kan byta eldistributör och få billig el ändå. Företaget inhämtar de uppgifter som behövs av nuvarande elnätsbolag och kunden gör en generell uppskattning av hemmets elförbrukning. Förbrukningen grundar sig allt som oftast på en uppskattning då framtida behov sällan går att förutse.