Gröna tak & Sedumtak i Stockholm!

Posted by in Okategoriserade

Taket hjälper även till att hålla temperaturen inomhus på önskad nivå, och kan hjälpa till att reducera buller utifrån. Takbeläggning kan vara av flera olika sorters material, men det finns ett sätt att lägga tak som varit försummat under många år, men som nu är på väg tillbaka.

Takfix: Leverantör av Gröna tak & Sedumtak i Stockholm

Förutom de rent estetiska faktorerna har Sedumtak praktiska funktioner som har många positiva effekter för både hus, miljö och husets invånare. När taket är belagt med Sedum, skyddas det underliggande taket mot den skadliga UV-strålningen, vilket bevarar de underliggande konstruktionerna. Det kommer att öka livslängden betydligt för hela ditt hustak. Växterna tar upp och bearbetar föroreningar från luften, så det pågår en konstant reningsprocess på ditt tak, vilket är till gagn för miljön. Det extra växtlagret skyddar mot värme på sommaren, och mot kyla på vintern, vilket skapar ett betydligt skönare inomhusklimat. Sedumtak används också för att minska behovet av aircondition i varmare klimat, och har en dämpande effekt på stigande temperaturer i städer.

 

Sedumtaket tar hand om stora mängder vätska, genom att det bromsar upp avrinningen med upp till 50 procent. Inte nog med att avrinningen bromsas, växterna tar ju även hand om mycket av regnvattnet. En ytterligare aspekt att ta med i beräkningen, är den bullerdämpande effekt Sedumtak har. För de som bor i områden med mycket buller, eller nära störande faktorer, är denna typ av tak ett klart bättre alternativ än att behöva bygga bullerplank och avskärmande vallar.

 

Vid installation eller byggnation, beläggs först befintligt tak med en matta av exempelvis gummi eller specialbelagd papp. Detta är specialanpassade mattor för vårt nordiska klimat, så de har speciell härdighet för att klara allt från sol och värme, till fukt och kyla. Optimal lutning på taket är mellan 0 och 20 grader. Därefter planteras mellan 8 och 10 olika sorters sedum och torktålig mossa, alla anpassade för vårt klimat.

 

Frågor:

  1. Vad menas med extensiva, respektive intensiva sedumtak?

Ett extensivt tak, är den typ av tak som kräver ytterst begränsat underhåll. Med jämna mellanrum får du göra kontroller så att det bara är de tänkta växterna som frodas, annars kan du lämna detta tak utan skötsel i långa perioder.

Ett intensivt tak däremot ett tak som kräver en intensiv skötsel, därav namnet. Här har det från första stund funnits en speciell design som eftersträvas, och det kräver åtskilliga skötselinatser årligen. Ett intensivt tak är nästan mer att likna vid en parkmässig installation. Vacker, effektfull, funktionell men krävande när det kommer till underhåll och skötsel.

 

  1. Vilka är skötselråden för ett Sedumtak?

Den viktigaste aspekten att tänka på när det gäller skötsel, är att ingen av arterna får ta överhand, det ska vara en balans mellan alla arter. Det gäller ju också att se till så att inga främmande växtarter blandar sig i växtligheten, för du vill bevara den ursprungliga mixen.

 

  1. Sker det någon utveckling?

När vi idag ser grönområden och naturliga växtplatser försvinna från våra städer, i och med den förtätning av byggnader som är ständigt pågående, är det lätt att förstå de positiva effekter som ett Sedumtak har. Denna typ av tak passar väl in i stadsmiljön, kan begränsa takavvattning, förbättra luftmiljön och skapa en vacker miljö. Det behöver ju inte bara vara på hustak, utan sedum passar ju bra även till andra byggnader som exempelvis garage eller lagerbyggnader.