Vad är en kontrollansvarig?

Posted by in Okategoriserade

Den som är kontrollansvarig måste vara en person som är certifierad. Det betyder att ett ackrediterat organ har gett riskbehörighet till denna person eller så har byggnadsnämnden gett sitt godkännande av det aktuella fallet.

Letar du en Kontrollansvarig i Stockholm?

Att vara kontrollansvarig innebär att kontrollera att allt följer den upprättade kontrollplanen men denna person ska inte göra några faktiska kontroller av själva byggnaden. Inom ansvarsområdet ligger också dokumentation som skall kunna redovisas för berörda myndigheter.

Kontrollpersonen får inte vara i jäv med den person som utför uppgiften som sedan ska kontrolleras.

En rekommendation är att tidigt i byggprojektet, helst redan i idéstadiet eller allra senast i projektstadiet, kontakta den person som skall vara kontrollansvarig. Det är trots allt innan själva byggnationen som det går lättast att möjliggöra ett slutresultat som håller rätt och hög kvalitet. Ju senare en kontrollansvarig kommer in i projektet desto mindre går det att ändra, särskilt om byggnationen redan påbörjats.

Det viktiga är att veta att byggherre, kontrollansvarig, entreprenör och projektledare samtliga har olika ansvarsområden och att de inte ska blandas samman. Att vara noga med detta skapar bättre förutsättningar för att projektet kommer att godkännas i slutskedet.