PCB-sanering Stockholm

Posted by in Sanering

PCB-föreningar är trögflytande, oljeliknande vätskor som har använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. De är dock förbjudna sedan många år tillbaka på grund av deras skadliga effekter på miljö och människor. Föreningarna är svåra att bryta ned, och de kan hota hälsan hos människor och större djur genom kosten.

PCB i byggnader

Byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, med undantag för vissa småhus, ska inventeras för fog- eller golvmassa innehållandes PCB. Resultaten ska rapporteras till en tillsynsmyndighet, och om fog- eller golvmassor innehåller mer än 500 ppm PCB ska en sanering genomföras. Ägaren har här en rad skyldigheter, från att rapportera var PCB har funnits till att redovisa hur avfallet kommer att hanteras.

Tidsplan för sanering

2007 utfärdade regeringen en förordning om de regler som ska gälla kring hantering och rapportering av PCB. Undantaget industribyggnader så skulle alla byggnader uppförda eller renoverade 1956-1969 vara sanerade innan den 30 juni 2014, och byggnader uppförda eller renoverade mellan 1970 och 1973 ska saneras innan den 30 juni 2016. Syftet med reglerna är att begränsa spridningen av PCB, både till miljön och vid hantering av bygg- och rivningsavfall, eftersom det då finns risk för exponering via inandningsluften.