Tomter till salu – Kommer priserna gå ner?

Posted by in Okategoriserade

Från och med den första juni 2016 började de nya amorteringskraven på de nya bolånen att gälla. Amortering betyder kortfattat avbetalningen på en skuld, som normalt sett syftar på delar av beloppet, men kan även gälla hela skuldbeloppet. Det nya amorteringskravet kan ta hårt på den svenska ekonomin samtidigt som risken för boprisfall ökar. Kravet har resulterat i att bostadsmarknaden just nu är väldigt aktiv, då många anser att det är rätt tidpunkt för att sälja sina bostäder.

Vad kommer det nya amorteringskravet att innebära?

Det nya kravet gör att det inte längre är möjligt att belåna bostaden till mer än åttiofem procent, vilket är något som sätter stopp för bolånetaket. Lån som ligger på sjuttio procent eller mer, är nu tvungna att amorteras med två procent av det totala lånebeloppet varje år. De bolån som ligger mellan femtio och sjuttio procent har en procent som lånetak varje år.

De nya reglerna resulterar även i att nytillverkade lägenheter inte innefattas av amorteringskravet under de fem första åren. Vidare får själva bostaden högst omvärderas vart femte år om ingen avsevärd förändring skett med den. Skulle man som låntagare bli allvarligt sjuk eller arbetslös kan bankerna gå med på att göra undantag från kravet på amortering.

Vad kommer hända på bostadsmarknaden nu?

Vad som kommer att hända på bostadsmarknaden efter de nya amorteringskraven träder i kraft är svårt att förutspå. De flesta experter är överens om att det är de unga som kommer att påverkas mest av införandet av de nya reglerna, vilket beror på att de vanligtvis inte har något sparkapital och därför behöver låna mer för att ha råd att köpa en bostad. Bopriserna kommer troligtvis att falla, där priseffekterna troligtvis syns mest bland de mindre bostäderna.

Andra konsekvenser som de nya amorteringsreglerna kan resultera i är att de hushållen med lägre inkomster kommer att få det svårare att betala den höga belåningen. Ytterligare en effekt kan bli att de familjer som letat efter en stor bostad istället får välja en mindre, för att de helt enkelt inte har råd med amorteringarna. Mäklarna är överens om att en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden med största sannolikhet kommer att ske, där hushåll väljer att bo kvar istället för att flytta.

Finansinspektionen menar att amorteringskraven kommer leda till lägre skuldsättningar bland hushållen. Syftet med förändringen och den effekt man söker på bostadsmarknaden är att priserna på bostäder inte ska gå upp lika fort som de gjort den senaste tiden.