Asbest – ett extremt farligt material

Posted by in Renovering

Asbest är ett material som är mycket mångsidigt. Därför användes det förr till att skapa en mängd olika material som kunde användas vid konstruktion av hus och byggnader. Exempelvis användes asbest för att tillverka golv, väggar, kakelfog, branddörrar och ventilation. Så länge asbesten sitter fast eller inkapslat är det helt ofarligt, när det däremot börjar rivas blir materialet extremt farligt. Detta eftersom det då bryts ner till nål- och trådformiga fibrer och bildar ett damm som sedan tränger ner i lungorna. Faran uppkommer med andra ord när byggnader som innehåller asbest-material börjar rivas eller byggas om. Dammet som bildas kan leda till cancer, asbestos eller mesoteliom vilket är en elakartad tumör som växer i lungsäcken eller lunghinnan, problem som årligen orsakar fler än 100 dödsfall i landet.

Trygg asbestsanering med certifierad leverantör.

Asbestsanering krävs i många fastigheter

På grund av dessa faror totalförbjöds asbest i Sverige i början av 80-talet. Dock räknar Arbetsmiljöverket med att det fortfarande finns ca 400 000 ton asbest kvar i gamla byggnader, främst de från mellan 50- och 70-talet.

Av det skälet finns tydliga regler hur asbest ska omhändertas och saneras när det påträffas vid renoveringsprojekt. Behöver du asbestsanering, skydda din hälsa och anlita proffs!