Jobba säkert på höga höjder

Posted by in Okategoriserade

Sedan den 1 januari 2015 har arbetsmiljöverket ändrat reglerna för arbete på höjd. Detta har resulterat i att även vi har förbättrat vårt sätt att arbeta eftersom vi värnar om arbetsmiljön samtidigt som vi alltid vill jobba säkert på höga höjder. De nya reglerna handlar om hur man förebygger fallrisker vid både byggnads- och anläggningsarbete. Dessutom behandlar den ämnen som säkerhetsutrustning och olika skydd som går att använda mot fall. Vi följer lagen för allas välbefinnande på arbetstid, men också för att sanktionsavgifter kan förekomma om reglerna inte följs korrekt. Reglerna gäller där det finns risk för fall och träder i kraft redan på en höjd av två meter.

När det gäller takarbeten i Stockholm, tex plåttak, osv

Använd de fallskydd som finns

När ett företag väljer vilka fallskydd de ska använda sig av gäller det att hela företaget använder sig av gemensam fallskyddsutrustning. Med det menas utrustning som kan användas för mer än en person, som till exempel ställningar, arbetsplattformar och personlig skyddsutrustning som alla arbetare tar på sig. Dock ska den personliga utrustningen inte användas annat än i undantagsfall, till exempel vid arbeten som varar under en så kort tidsperiod att det inte är lönt att montera upp ställningar som skydd.

Målet är att förebygga olyckor och fall innan de hinner uppstå, vilket är otroligt viktigt eftersom fallskador är de vanligaste olycks- och dödsorsakerna inom byggbranschen. När man bestämmer sig för vilka skydd som ska användas finns det en rad faktorer att ta hänsyn till, bland annat vad för arbete som ska utföras, hur lång tid det kommer att ta och hur man tar sig upp och ner från arbetsplatsen. Har man en tydlig bild av ovanstående punkter blir det lättare att välja rätt fallskydd för projektet.

Fall kan resultera i sanktionsavgifter

I samband med den nya lagen skapades nya regler för vad som sker om ett fall trots allt äger rum under arbetstid. Syftet är helt enkelt att förhindra att fler arbetstagare kommer till skada.

Grunden för planerandet av arbete som utförs på två meters höjd eller högre utgår från de tidigare reglerna, men den huvudsakliga skillnaden är nu att reglerna är mer kompletta tack vare olika paragrafer som beskriver miniminivå över vilka fallskydd som ska användas, hur de ska användas och därefter underhållas.

Arbetsmiljöverket utför inspektioner regelbundet för att försäkra sig om att reglerna verkligen följs som planerat. Skulle något inte fungera, det vill säga om miniminivåerna av skyddsutrustning inte uppfylls eller om fallskydden inte används korrekt, resulterar det i en sanktionsavgift till arbetsgivaren för bristande fallskydd. Dessutom kan ett byggförbud träda i kraft innan den bristfälliga skyddsutrustningen har åtgärdats ordentligt. Samma sak gäller om arbetsgivaren valt att använda personlig skyddsutrustning och inspektören bedömer att det är felaktigt.

Exempel på fallskydd

Sammanfattningsvis är de olika fallskydden otroligt betydande och kan vara avgörande för att en person ska överleva om oturen är framme. Exempel på fallskydd som i första hand ska användas vid arbete på höga höjder är skyddsräcke, arbetsplattform, ställningar, arbetskorg och skyddsnät. I sista hand, och endast i undantagsfall, ska personlig skyddsutrustning användas.